ทำไมเราถึงต้องเลือกเรียนกับเรา

โรงเรียนเสริมสวยเกศศิริ พัทยา นานาชาติ ได้ทำการจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2547 บริหารงานโดยคุณศิริวรรณ ทองอำไพ จากประสบการณ์ในการทำอาชีพเสริมสวยมากว่า 20 ปี

เราจัดการเรียนการสอนอย่างไร?
เราเน้นทฤษฎีและการปฏิบัตเป็นสำคัญ เพื่อความเข้าใจของผู้เรียนเราสอนอย่างใกล้ชิดเป็นรายบุคคล และเพื่อให้นักเรียนมีความชำนาญในการปฏิบัติจริง อีกทั้งการรับลูกค้าในแต่ละวัน ก็จะเป็นการฝึกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องของการบริการที่ดี
นอกจากการเรียนการสอนแล้วมีการเพิ่มทักษะความรู้อะไรบ้างให้กับนักเรียน?
มีการอบรมเคมี รวมถึงการวิเคราะห์เส้นผม จรรยาบรรณของการเป็นช่างที่ดี การบริหารธุรกิจเสริมสวย ให้นักเรียนทุกคนได้รับการเรียนการสอนอย่างใกล้ชิดเป็นรายบุคคล
เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว จะได้อะไรบ้าง?
เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว รับประกาศนียบัตรทันที รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งสามารถไปเปิดร้านบริหารงานเอง และเป็นช่างมืออาชีพได้อย่างมั่นใจ
สามารถสมัครเรียนได้อย่างไร และหลักฐานในการสมัครเรียนมีอะไรบ้าง?
สามารถสมัครแบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม