เรียนเต็มหลักสูตร

นอกจากการเรียนมีการอบรมการบริหารธุรกิจเสริมสวย ในการเตรียมความพร้อมทำงาน และเปิดร้านทำธุรกิจเสริสวย *** ฝึกปฏิบัตรงานจริง 2 เดือนสู่ช่างมือ...

50,000 บาท / 6-8 เดือน

ศิริวรรณ ทองอำไพ

ผู้บริหาร/ผู้อำนวยการ

เรียนหลักสูตร 3 เดือน

เรียนเกี่ยวกับเทคนิคต่างๆทางด้านทรงผมทั้งชายและหญิง...

30,000 บาท / 3 เดือน

อาจารย์ผู้สอน2

อาจารย์

เรียนทำผมชายเต็มหลักสูตร

เรียน 2 เดือน ฝึกปฏิบัตรงานจริง 1 เดือน...

20,000 บาท / 2 เดือน

อาจารย์ผู้สอน3

อาจารย์

เรียน ตัดซอยผมหญิง

เทคนิคการ ตัดผมซอยผม หญิง เซ็ทไดร์ แบบสมัยนิยมต่างๆ ...

15,000 บาท / 1 เดือน

อาจารย์ผู้สอน4

อาจารย์

เรียนตัดซอยผมชาย

เทคนิคการตัดซอยผมชายแบบสมัยนิยมต่างๆ ...

15,000 บาท / 1 เดือน

ศิริวรรณ ทองอำไพ

ผู้บริหาร/ผู้อำนวยการ

หลักสูตรเกล้าผม 2 อาทิตย์

เรียนเกี่ยวกับเทคนิคเกล้าผมทรงต่างๆ ...

15,000 บาท / 2 อาทิตย์

อาจารย์ผู้สอน2

อาจารย์

หลักสูตรแต่งหน้า 1 เดือน

เรียนรู้เทคนิคการใช้อุปกรณ์และการแต่งหน้าในแบบต่างๆ ...

25,000 บาท / 1 เดือน

อาจารย์ผู้สอน3

อาจารย์

หลักสูตรทำเล็บ 2 อาทิตย์

เรียนเกี่ยวกับเทคนิคต่างๆทางด้านทำเล็บ ...

8,000 บาท / 2 อาทิตย์

อาจารย์ผู้สอน4

อาจารย์

หลักสูตร นวดหน้า 5 วัน

เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ในการใช้ให้เหมาะสมกับสภาพผิวหน้า ขัดหน้า นวดหน้า พอกหน้า มาร์คหน้า ...

8,000 บาท / 5 วัน

ศิริวรรณ ทองอำไพ

ผู้บริหาร/ผู้อำนวยการ

เรียนหลักสูตร 2 เดือน

เรียนสระไดร์เซททรง ดัดผม ยืดผม ทำสี ผม ทำเล็บ...

20,000 บาท / 2 เดือน

ศิริวรรณ ทองอำไพ

ผู้บริหาร/ผู้อำนวยการ
1