การเรียนการสอน

การเรียนการสอน เราเน้นทฤษฎีและการปฏิบัติเป็นสำคัญ เพื่อความเข้าใจของผู้เรียนทุกคน และเพื่อให้นักเรียนมีความชำนาญในการปฏิบัติจริง อีกทั้งการรับลูกค้าในแต่ละวัน ก็จะเป็นการฝึกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องของการบริการที่ดี
นอกจากนี้ยังมีการอบรมเคมี รวมถึงการวิเคราะห์เส้นผม จรรยาบรรณของการเป็นช่างที่ดี การบริหารธุรกิจเสริมสวย ให้นักเรียนทุกคนได้รับการเรียนการสอนอย่างใกล้ชิดเป็นรายบุคคล

เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว รับประกาศนียบัตรทันที รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งสามารถไปเปิดร้านบริหารงานเอง และเป็นช่างมืออาชีพได้อย่างมั่นใจ

*** เรียนดี มีคุณธรรม กิจกรรมเด่น เน้นประสิทธิภาพ มากด้วยประสบการณ์ต้องเรียนที่โรงเรียนเสริมสวยเกศศิริ พัทยา มุ่งมั่นพัฒนาในการเรียนการสอน ให้คุณมากกว่าการเป็นช่างเสริมสวยมืออาชีพ ***