หลักสูตรแนะนำ

25,000 บาท
At 1 เดือน
เรียนรู้เทคนิคการใช้อุปกรณ์และการแต่งหน้าในแบบต่างๆ ...
15,000 บาท
At 1 เดือน
เทคนิคการ ตัดผมซอยผม หญิง เซ็ทไดร์ แบบสมัยนิยมต่างๆ ...
50,000 บาท
At 6-8 เดือน
นอกจากการเรียนมีการอบรมการบริหารธุรกิจเสริมสวย ในการเตรียมความพร้อมทำงาน และเปิด...

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนของเรา

โรงเรียนเสริมสวยเกศศิริ พัทยา นานาชาติ สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2553 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลโรงเรียนเอกชนนอกระบบดีเด่น จากสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

*** เรียนดี มีคุณธรรม กิจกรรมเด่น เน้นประสิทธิภาพ มากด้วยประสบการณ์ต้องเรียนที่โรงเรียนเสริมสวยเกศศิริ พัทยา นานาชาติ มุ่งมั่นพัฒนาในการเรียนการสอน ให้คุณมากกว่าการเป็นช่างเสริมสวยมืออาชีพ ***

0
หลักสูตร
0
นักเรียน
0
ครู เจ้าหน้าที่
0
ข่าวเหตุการณ์

ขั้นตอนสมัครเรียนกับเรา

ค้นหาหลักสูตร

ค้นหาและเลือกหลักสูตรที่คุณสนใจ (เมื่อเรียนจบแล้วสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือประยกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของคุณ)

ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2

ลงทะเบียนเรียน

หลังจากค้นหาและเลือกหลักสูตรที่สนใจได้แล้วจะต้องทำการกรอกข้อมูลรายละเอียดตามแบบฟอร์อมของทางโรงเรียนเพื่อทำการการลงทะเบียนเรียนกับเรา

ชำระค่าหลักสูตร

ชำระค่าหลักสูตรที่เลือกและเริ่มเรียนกับทางเราตามกำหนดการของทางโรงเรียน

ขั้นตอนที่ 3

การเรียนการสอน

การเรียนการสอน เราเน้นทฤษฎีและการปฏิบัติเป็นสำคัญ เพื่อความเข้าใจของผู้เรียนทุกคน และเพื่อให้นักเรียนมีความชำนาญในการปฏิบัติจริง อีกทั้งการรับลูกค้าในแต่ละวัน ก็จะเป็นการฝึกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องของการบริการที่ดี

นอกจากนี้ยังมีการอบรมเคมี รวมถึงการวิเคราะห์เส้นผม จรรยาบรรณของการเป็นช่างที่ดี การบริหารธุรกิจเสริมสวย ให้นักเรียนทุกคนได้รับการเรียนการสอนอย่างใกล้ชิดเป็นรายบุคคล

เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว รับประกาศนียบัตรทันที รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งสามารถไปเปิดร้านบริหารงานเอง และเป็นช่างมืออาชีพได้อย่างมั่นใจ

หลักฐานในการสมัครเรียน 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ใบ 2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ใบ 3. รูปถ่ายหน้าตรง 1.5 นิ้ว จำนวน 6 ใบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ทำไมเราถึงต้องเลือกเรียนกับเรา

โรงเรียนเสริมสวยเกศศิริ พัทยา นานาชาติ ได้ทำการจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2547 บริหารงานโดยคุณศิริวรรณ ทองอำไพ จากประสบการณ์ในการทำอาชีพเสริมสวยมากว่า 20 ปี

เราจัดการเรียนการสอนอย่างไร?
เราเน้นทฤษฎีและการปฏิบัตเป็นสำคัญ เพื่อความเข้าใจของผู้เรียนเราสอนอย่างใกล้ชิดเป็นรายบุคคล และเพื่อให้นักเรียนมีความชำนาญในการปฏิบัติจริง อีกทั้งการรับลูกค้าในแต่ละวัน ก็จะเป็นการฝึกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องของการบริการที่ดี
นอกจากการเรียนการสอนแล้วมีการเพิ่มทักษะความรู้อะไรบ้างให้กับนักเรียน?
มีการอบรมเคมี รวมถึงการวิเคราะห์เส้นผม จรรยาบรรณของการเป็นช่างที่ดี การบริหารธุรกิจเสริมสวย ให้นักเรียนทุกคนได้รับการเรียนการสอนอย่างใกล้ชิดเป็นรายบุคคล
เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว จะได้อะไรบ้าง?
เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว รับประกาศนียบัตรทันที รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งสามารถไปเปิดร้านบริหารงานเอง และเป็นช่างมืออาชีพได้อย่างมั่นใจ
สามารถสมัครเรียนได้อย่างไร และหลักฐานในการสมัครเรียนมีอะไรบ้าง?
สามารถสมัครแบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียน

หลักฐานในการสมัครเรียน
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ใบ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ใบ
3. รูปถ่ายหน้าตรง 1.5 นิ้ว จำนวน 6 ใบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ครู เจ้าหน้าที่ของเรา

ศิริวรรณ ทองอำไพ

ผู้บริหาร/ผู้อำนวยการ

ประสบการณ์ในการทำอาชีพเสริมสวยมากว่า 20 ปี ส...

อาจารย์ผู้สอน2

อาจารย์

ม้วนแกนดัดผม ผมสั้น ผมยาว ฟาร่า และม้วนแกนแบ...

อาจารย์ผู้สอน3

อาจารย์

...

อาจารย์ผู้สอน4

อาจารย์

...


วิดีโอต่างๆของเรา

เราได้รวบรวมวิดีโอต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทางโรงเรียน เช่น การแนะนำโรงเรียน การแสดงผลงาน หรือกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน และอื่นๆอีกมากมาย ........

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม