ครู เจ้าหน้าที่ของเรา

ศิริวรรณ ทองอำไพ (ผู้บริหาร/ผู้อำนวยการ)

ประสบการณ์ในการทำอาชีพเสริมสวยมากว่า 20 ปี สักคิ้วถาวร ขอบตาบน-ล่างถาวร ดัดขนตาถาวร นวดตัว ขัดสมุนไพร เปลี่ยนสีผิว อบสมุนไพร นวดน้ำมัน พอกผิวนวล นวดคลายเส้น การขัดหน้า การนวดหน้า การแต่งหน้าเจ้าสาว และแต่งหน้าแบบอื่นๆ